Moderne elementbygg

Scandi House produksjonsmodell går ut på å bygge ferdig elementer i fabrikkene. Dette gir god kontroll og kvalitet. Dessuten er dette en effektiv og økonomisk produksjonsmåte. Vi ferdigstiller delementer for ytter- og innervegger, etasjeskiller og øvrige rammekonstruksjoner. Elementene monteres sammen på støpt plate eller på grunnmur.

Monteringstiden er minimal – noe som sikrer kvaliteten under monteringen og reduserer behovet for kraner og tidsbruk. Vi jobber for å optimalisere byggeprosessen.

Scandi House legger stor vekt på å finne løsninger som også forenkler rørleggerens og elektrikerens arbeid. I designprosessen legger vi også vekt på å finne de beste løsninger når det gjelder balansert ventilasjon, eventuell montering av varmepumper mm.